Kursevi

Nudimo kurseve od A1 do B2, kursevi se mogu pohođati u nekim od naših centara. 
Kandidati koji kod nas pohađaju standardni kurs imaju i pripremnu nastavu.

OPŠIRNIJE O KURSEVIMA

Šta je A1 
Kandidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

Koliko traje A1 Kurs 
Kurs A1.1 i A1.2 u našoj školi traje oko 3 meseca. 
Kandidati koji se spremaju za ispit ÖSD Zertifikat A1 pohađaju kurs u trajanju oko 2 meseca, (A1.1 i pripremna nastava za ispit)

Naši kandidati koriste udžbenik “Schritte Internacional 1” za pohađanje kursa A1.1 
a “Schritte Internacional 2” za pohađanje A1.2 Kursa. 
Pored taga dobijaju jos dodatnog materijala iz naše škole. 
Nakon svakog završenog nivoa radi se test, kako bi se utvrdilo koliko su kandidati gradiva savladali. Takađe dobijaju i naše interne diplome, nakom polazenog testa.

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe. 
Koliko traje kurs A2 
Kurs A2.1 i A2.2 u našoj školi traje oko 3 meseca, ako je predhodno zavrsen A1.1 i A1.2 kurs.

Udžbenici za A2 
Naši kandidati koriste udžbenik “Schritte Internacional 3” za pohađanje kursa A2.1 
a “Schritte Internacional 4” za pohađanje A2.2 kursa. 
Pored taga dobijaju jos dodatnog materijala iz naše škole. 
Nakon svakog završenog nivoa radi se test, kako bi se utvrdilo koliko su kandidati gradiva savladali. Takađe dobijaju i naše interne diplome, nakom polaženog testa.

Šta je B1 
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Koliko traje B1 
Kurs B1.1 i .B1.2 u našoj školi traje oko 4 meseca, ako je predhodno zavrsen A1i A2 kurs.

Naši kandidati koriste udžbenik “Schritte Internacional 5” za pohađanje kursa B1.1 
a “Schritte Internacional 6” za pohađanje B1.2 Kursa. 
Pored taga dobijanju jos dodatnog materijala iz naše škole. 
Nakon svakog završenog nivoa radi se test, kako bi se utvrdilo koliko su kandidati gradiva savladali. Takađe dobijaju i naše interne diplome, nakom polaženog testa.

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti. 
Koliko traje B2 
Kurs B2.1 i .B2.2 u našoj školi traje oko 4 meseca, ako je predhodno zavrsen A1, A2i B1 kurs.

Naši kandidati koriste udžbenik “Ziel B2” za pohađanje kursa B2 
Pored taga dobijanju jos dodatnog materijala iz naše škole. 
Nakon svakog završenog nivoa radi se test, kako bi se utvrdilo koliko su kandidati gradiva savladali. Takađe dobijaju i naše interne diplome, nakom polaženog testa.

VAŠA BUDUĆNOST POČINJE OVDE

Close Menu