Pripremni kurs za ispite

Ovi kursevi Vas ciljano pripremaju za polaganje međunarodno priznatih ispita. I to za ispite A1, A2, B1, B2.

Nastava se odvija individualno ili u malim grupama, u terminima po dogovoru.

Cena kursa