TELC ZERTIFIKATI -POLAGANJE DVA PUTA MESEČNO

Ako planirate tražiti posao u Nemačkoj,studirati,obavljati plaćenu praksu...
TELC sertifikati imaju sigurnu i trajnu prolaznost...
Nemački poslodavci traže da ste polagali po TELC programu..