aUSBILDUNG

Ausbieldung predstavlja dualno obrazovanje gde ućenici idu u školu i obavljaju plaćenu praksu u nekoj firmi. Ne postoji starosna granica za upis Ausbildunga.

Ausbildung najčešće traje 3 godine a za neke smerove 4, plata te svake godine poveća 
Plata zavisi od smera i republike u kojoj želite da obavljate Ausbildung. 
Evo lista koliko se zarađuje po godinama: 
https://www.aubi-plus.de/files/uploads/informationen/ausbildungsverguetung_2015.pdf

U saradnji sa WBS skolom nudimo mogucnost skolovanja u nekoj od WBS skala. 
Informacija na srpskom: http://welcome.wbs-schulen.de/sr/

program studiranja

Želite da studirate u Nemačkoj?Evo par korisnih informacija za Vas.

Kada je prijava? 
Rok za prijavu odredjuje svaki fakultat pojedinacno. Na ovoj stranici možete pogledati kada su rokovi za prijavu:

http://www.hs-kompass2.de/kompass/xml/download/fristenliste_hrk.pdf

Dokumenta koja su potrebna:

-zahtev (obrazac koji treba da se ispuni) 
-overena i prevedena fotokopija svedočanstava i diplome 
-slika za pasoš 
-kopija pasoša (prva strana) 
-dokaz o poznavanju jezika

Dokumente se šalju ili direktno fakultetu ili ovoj organizaciji: 
https://www.uni-assist.de

Da bi mogli da upišete fakultet u Nemačkoj morate da vladate dobro nemačkim. 
Svaki fakultet ima svoja pravila, ali u većini slučajeva se prihvataju sledeći sertifikati: 
-„DSH“ („Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber“) 
-„TestDaF“ („Test Deutsch als Fremdsprache“) 
-Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
-Deutsche Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz 
-telc Deutsch C1 Hochschule

Da bi mogli da studirate u Nemačkoj morate da imate dokaz o finziranju. Morate da dokažete da raspolažete sa sumom od 8.700 godišnje. Kao dokaz se prihvata: 
-Ako roditelji dokazu da imaju dovoljno stretsava da Vas finaciraju 
-Neko ko živi u Nemačkoj garantuje da će da Vas financira 
-Raćun u banci sa tom sumom 
-Dokaz o stipendiji 

Mnoge organizacije daju studentima stipendije, evo par korisnih linkova gde možete konkurisati za neku stipendiju: 
http://www.studentenwerke.de/de/content/studentenwerke https://www.stipendienlotse.de/ http://www.deutschlandstipendium.de/ http://stipendiumplus.de/startseite.html https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html 
https://www.sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium.html 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1 
Pored toga svaki student ima pravo da radi 10 sati nedeljno.

„Studienkollegs“ je priprema za fakultet, mnogi fakulteti nude svojim inostranim studentima tu mogućnost. Ako na primer ne govorite dovoljno dobro nemački, kako bi odmah poćeli sa predavanjima onda je ovo prava stvar za Vas. 
Da bi mogli da upišete „Studienkollegs“ morate da znate najmanje B1 nemačkog jezika. 
„Studienkollegs“ traje godinu dana, u tom perijodu studenti uče nemački i imaju još stučne predmete koko bi se adekvatno spremili za studiranje.

Lista fakulteta koji imaju „Studienkollegs“: 
http://www.studienkollegs.de/Kontaktdaten.html

ŽELITE DA NASTAVITE ŠKOLOVANJE U NEMAČKOJ?KONTAKTIRAJTE NAS.

Close Menu